طلب جواز السفر

معلومات السيرة الذاتية (طلب جواز السفر)
7 - الأسس القانونية التالية متاحة للحصول على الجنسية الأرمنية
14- فيما يتعلق بتلقي إخطارات بشأن عملية طلب الجنسية على عنوان البريد الإلكتروني و / أو رقم الهاتف الأرميني ،

Ձև شمال 1

 

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու

 

Գունավոր 3.5x4.5 սմ

 

 

 

 

 

Խնդրում եմ ընդունել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար ներկայացվող դիմում-հարցաթերթը և պահանջվող փաստաթղթերը։

 

Իմ վերաբերյալ ներկայացնում եմ հետևյալ տեղեկությունները ՝

 

1. Անուն _____________________________________________

2. Ազգանուն _________________________________________

3. Հայրանուն _________________________________________

4. Ծննդյան ամսաթիվ __________________ (օր، ամիս، տարի)

5. Ծննդյան վայր _________________ (երկիր) 6. Ազգություն __________________

7. Առկա են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու հետևյալ հիմքերը ՝

□ ազգությամբ հայ եմ

□ Օրենքով սամանված կարգով վերջին 3 տարին մշտապես բնակվել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում

□ վերջին 2 տարվա ընթացքում գրանցված ամուսնության մեջ եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ և այդ 2 տարվա ընթացքում առնվազն 365 օր օրինական հիմքերով բնակվել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում

□ ունեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի զավակ

□ 1995 թ. հունվարի 1-ից հետո իմ դիմումի համաձայն դուրս եմ եկել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից

□ Հայաստանի Հանրապետությունում ունեմ փախստականի կարգավիճակ

հանդիսանում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող քաղաքացիություն չունեցող

□ անձ

ծնողներս / նրանցից մեկը / նախկինում ունեցել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ، կամ ծնվել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում և 18 տարին լրանալուց հետո `3 տարվա ، դիմում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու.

8. Ունեմ հետևյալ երկրի քաղաքացիություն _______________________________

(եթե ունեք մեկից ավելի պետությունների      _______________________________

քաղաքացիություն، ապա նշել բոլորը)

9. Առնչությունը զինվորական ծառայության հետ __________________________________________________

/ այո կամ ոչ، եթե այո، ապա նշել զինվորական կոչումը /

 

10. Իմ մերձավոր ազգականներն են (հայր، մայր، ամուսին، երեխա)

 

Ազգակցական
կապը

Անունը ، ազգանունը ، հայրանունը

Ծննդյան օրը ،
ամիսը ، տարին

Ազգությունը

Քաղաքացիությունը

     
     
     
     
     

11. Բնակության վայրի հասցեն ՝

Հայաստանի Հանրապետությունում ___________________________________

 

օտարերկրյա պետությունում ___________________________________

 

12. Հեռախոսահամար

Հայաստանի Հանրապետությունում ___________________________________

 

օտարերկրյա պետությունում ___________________________________

 

13. Էլեկտրոնային փոստի հասցե ___________________________________

 

14. Քաղաքացիություն ստանալու դիմումի ընթացքի վերաբերյալ ծանուցումներն էլեկտրոնային փոստի հասցեով և / կամ ՀՀ բջջային հեռախոսահամարով ստանալու համար

 

- տալիս եմ իմ համաձայնությունը ________________________________________

- համաձայն չեմ، խնդրում եմ ծանուցել ____________________________________

(նշել նախընտրելի ծանուցման տեսակը)

 

15. Լրացուցիչ տեղեկություններ ______________________________________________

16. Դիմումին կցվող փաստաթղթերի ցանկ _____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

17. Կեղծ տեղեկություններ (տվյալներ) ներկայացնելու համար օրենքով նախատեսված պատասխանատվության մասին զգուշացված:

 

Դիմող `

 

_______________________

(անուն، ազգանուն)

_______________________

(ստորագրություն)

_______________________

(դիմելու օրը، ամիսը، տարին)

 

Ծառայողական նշումներ (այս բաժինը լրացվում է միայն պաշտոնատար անձանց կողմից)

 

18. Դիմում-հարցաթերթը և ներկայացված փաստաթղթերը ստուգեց և ընդունեց ՝

 

______________________________

(պաշտոնատար անձի պաշտոնը)

______________________________

(ստորագրությունը)

______________________________

(անունը، ազգանունը)

______________________________

(ընդունելու օրը، ամիսը տարին)


>
arArabic