Solicitud de Pasaporte

Información biográfica (solicitud de pasaporte)
7. Los siguientes motivos legales están disponibles para adquirir la ciudadanía armenia
14. En cuanto a recibir avisos sobre el proceso de solicitud de ciudadanía a la dirección de correo electrónico y/o al número de teléfono armenio,

N° 1

 

______________________________________________________________________________

고 고 ւ ւ ք ք ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ք ւ ւ ւ ւ ք ւ ւ ւ ւ ւ ւ ք ւ ւ ւ ւ ք ւ ւ ւ ւ ւ ք ւ ւ ւ ւ ք ւ ւ ւ ւ ք ւ ւ ւ ւ ւ ք ւ ւ ւ ք ւ ւ ւ ւ ք ւ ւ ւ ք ւ ւ ւ ք ք ւ փ

 

Papel pintado 3,5x4,5

 

 

 

 

 

Խնդրում եմ ընդունել հայա հանրապետության հանրապետության քաղաքացիություն տանալու համար ներկայացվող դիմում-հարցաթերթը և պահանջվող փա տաթղթերը։

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

1. _____________________________________________

2. _________________________________________

3. _________________________________________

4. _______________________________________________ __________________ ( օր , օ ր , օ ր ր )

5. ______________________________________________________________ ( ր ր և ր ) 6. __________________

7. առկա են հայա տանի հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու հիմքերը ՝

□ րենքով ամանված կարգով վերջին 3 տարին մշտապե բնակվել եմ հայա տանի հանրապետությունում

□ վերջին 2 տարվա ընթացքում գրանցված ամու ամու մեջ եմ հայա հանրապետության քաղաքացու հետ և այդ 2 տարվա ընթացքում առնվազն 365 ր րինական հիմքերով բնակվել եմ հայա հայա հանրապետությունում հանրապետությունում

o

□ 1995 Ñ. հունվարի 1-ից հետո իմ դիմումի համաձայն դուր եմ եկել հայա հայա հանրապետության քաղաքացիությունից

o

□ հանդի անում եմ հայա տանի հանրապետությունում քաղաքացիություն չունեցող

□ ??

ծնողներ / նրանցից մեկը / նախկինում ունեցել են հայա տանի հանրապետության քաղաքացիություն, կամ ծնվել եմ հայա հանրապետությունում հանրապետությունում 18 տարին լրանալուց հետո `3 տարվա ընթացքում, դիմում եմ հայա հայա հանրապետության քաղաքացիություն տանալու համար համար.

8. ______________________________ ______________________________

(      _______________________________

()

9. _____________________________________________________________________________________________________________

/

 

10. ( , , , , , , )

 

Escribir
zara

______________________________, ______________________________, ______________________________

,
, , , , , , , , , , , , , ,

Escribir

zara

     
     
     
     
     

11. ______________________________

___________________________________

 

___________________________________

 

12. zarpar

___________________________________

 

___________________________________

 

13. _______________________________________________________________________________

 

14. քաղաքացիություն տանալու դիմումի ընթացքի վերաբերյալ ծանուցումներն էլեկտրոնային փո տի հա և և/կամ հհ բջջային հեռախո տանալու տանալու համար

 

- ______________________________________________________________ ________________________________________

- ______________________________________________________________________________ ____________________________________

(

 

15. _______________________________________________________________

16. ______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

17. կեղծ տեղեկություններ (տվյալներ) ներկայացնելու համար րենքով րենքով նախատե պատա պատա մա ին զգուշացված եմ:

 

feat.

 

_______________________

(

_______________________

(escribir)

_______________________

(

 

______________________________________________________________________________ (

 

18. և և և և և փ փ փ փ փ փ փ և և և և և և և և և և և և և և և և

 

______________________________

(

______________________________

( ):

______________________________

( ւ ւ , , , )

______________________________

(


>
es_ESSpanish