اجازه مهاجرت برای انتقال کارکنان

به طور کلی یک دارنده یک ویزای ارمنستان حق کار در ارمنستان را ندارد مگر اینکه وی دارای اجازه کار نیز باشد. متخصصان خارجی ، صاحبان مشاغل ، مدیران و افراد بسیار ماهر دسته های دیگر کارگران از شرایط مجوز کار معاف هستند.

انتقال کارکنان (ماهر یا غیر واجد شرایط) منوط به اخذ مجوز کار و الف است اجازه اقامت موقت. در ارمنستان ، برای شرایط مجوز کار ، هیچ تفاوتی بین نقل و انتقالات درون شرکتی ، استخدام محلی یا استخدام پیمانکاری فرعی قائل نمی شود. اجازه کار باید از طرف کارفرمای قانونی درخواست شود و برای مدت زمان قرارداد کار صادر می شود. این قانون کارفرما را ملزم می کند که برای انجام کار به دنبال شهروندان ارمنی بگردد و هیچ شهروند یا مقیم ارمنی مناسب نیست.

در حال ارسال
بررسی کاربر
0 (0 رای)
2018-04-05T08: 04: 11 + 04: 00 27 نوامبر 2014|
>
fa_IRPersian