Заявление на получение паспорта

Биографические данные (заявление на паспорт)
7. Для приобретения гражданства Армении имеются следующие правовые основания.
14. Что касается получения уведомлений о процессе подачи заявления на получение гражданства на адрес электронной почты и/или номер телефона Армении,

Ձև N 1

 

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու

 

Գունավոր լուսանկար 3,5x4,5սմ

 

 

 

 

 

Խնդրում ընդունել հայա հանրապետության տանալու տանալու համար ներկայացվող դիմում-հարցաթերթը պահանջվող փա փա։։։

 

հետևյալ տեղեկությունները՝

 

1. Անուն _____________________________________________

2. Ազգանուն _________________________________________

3. Հայրանուն _________________________________________

4. Ծննդյան ամսաթիվ __________________ (օր, ամիս, տարի)

5. Ծննդյան վայր _________________ (երկիր) 6. Ազգություն __________________

7. առկա հայա հայա հանրապետության ձեռք բերելու հետևյալ հիմքերը ՝ ՝ ՝ ՝ ՝

□ ազգությամբ հայ եմ

□ ամանված վերջին վերջին 3 տարին բնակվել եմ հայա հայա հայա հանրապետությունում հանրապետությունում հանրապետությունում

□ վերջին 2 տարվա ընթացքում գրանցված ամուսնության մեջ եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ և այդ 2 տարվա ընթացքում առնվազն 365 օր օրինական հիմքերով բնակվել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում

□ ունեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի զավակ

□ 1995 год. հունվարի 1-հետո իմ համաձայն դուր դուր եկել հայա հայա հանրապետության քաղաքացիությունից քաղաքացիությունից քաղաքացիությունից քաղաքացիությունից քաղաքացիությունից

□ Հայաստանի Հանրապետությունում ունեմ փախստականի կարգավիճակ

□ հանդի հայա հանրապետությունում բնակվող քաղաքացիություն քաղաքացիություն չունեցող չունեցող

□ անձ

ծնողներ նրանցից մեկը / նախկինում են են հայա հանրապետության քաղաքացիություն քաղաքացիություն քաղաքացիություն կամ եմ հայա հայա հանրապետությունում և և տարին հետո `3 տարվա ընթացքում դիմում հայա հայա հանրապետության քաղաքացիություն տանալու համար.

8. Ունեմ հետևյալ երկրի քաղաքացիություն ____________________________________________

(եթե ունեք մեկից ավելի պետությունների      _______________________________

քաղաքացիություն, ապա նշել բոլորը)

9. Առնչությունը զինվորական ծառայության հետ _______________________________________________________

/այո կամ ոչ, եթե այո, ապա նշել զինվորական կոչումը/

 

10. Իմ մերձավոր ազգականներն են (հայր, մայր, ամուսին, երեխա)

 

Ազգակցական
կապը

Անունը, ազգանունը, հայրանունը

Ծննդյան օրը,
ամիսը, տարին

Ազգությունը

Քաղաքացիությունը

     
     
     
     
     

11. Բնակության վայրի հասցեն՝

Հայաստանի Հանրապետությունում ______________________________________________

 

օտարերկրյա պետությունում ______________________________________________

 

12. Հեռախոսահամար

Հայաստանի Հանրապետությունում ______________________________________________

 

օտարերկրյա պետությունում ______________________________________________

 

13. Էլեկտրոնային փոստի հասցե ______________________________________________

 

14. տանալու դիմումի վերաբերյալ ծանուցումներն էլեկտրոնային փո փո փո փո փո փո էլեկտրոնային ծանուցումներն ծանուցումներն ծանուցումներն բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային հեռախո հեռախո հեռախո տանալու տանալու

 

- տալիս եմ իմ համաձայնությունը ________________________________________

- համաձայն չեմ, խնդրում եմ ծանուցել _______________________________________________

(նշել նախընտրելի ծանուցման տեսակը)

 

15. Լրացուցիչ տեղեկություններ ______________________________________________

16. Դիմումին կցվող փաստաթղթերի ցանկ __________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

17. կեղծ տեղեկություններ (տվյալներ) ներկայացնելու համար նախատե նախատե պատա պատա մա եմ եմ:

 

Դիմող`

 

_______________________

(անուն, ազգանուն)

_______________________

(ստորագրություն)

_______________________

(դիմելու օրը, ամիսը, տարին)

 

Ծառայողական նշումներ (այս բաժինը լրացվում է միայն պաշտոնատար անձանց կողմից)

 

18. Դիմում-հարցաթերթը և ներկայացված փաստաթղթերը ստուգեց և ընդունեց՝

 

______________________________

(պաշտոնատար անձի պաշտոնը)

______________________________

(ստորագրությունը)

______________________________

(անունը, ազգանունը)

______________________________

(ընդունելու օրը, ամիսը տարին)


>
ru_RURussian