Ծառայություններ

Home/Ծառայություններ
Ծառայություններ 2017-01-30T13:26:27+04:00

Law

Ծառայություններ

«Վարդանյան և Գործընկերներ» գրասենյակն առաջարկում է իրավական խնդիրների պրակտիկ լուծումներ մի շարք ոլորտներում, այդ թվում՝ մուտք շուկա, կորպորատիվ կառավարում, ծրագրերի ֆինանսավորում,  վերակազմակերպում, ուղղակի ներդրումներ, անշարժ գույք, ապրանքային նշաններ և վեճերի լուծում: Կորպորատիվ և դատական ոլորտի ծառայությունների հիմնական հաճախորդները փոքր և միջին ձեռնարկություններն են, որոնց շահերը գրասենյակը ներկայացնում է տարբեր գործարքներում և դատավարություններում:

Գրասենյակի գործունեության զգալի մասը կազմում է հարկային պլանավորումը և հարկային վեճերը: Հաճախորդներին խորհրդատվություն է մատուցվում տեղական, պետական և միջազգային հարկման հարցերով, այդ թվում՝ միջազգային գործարքների ճիշտ պլանավորման և հարկային համաձայնանգրերի կիրառման հարցերով: Գրասենյակը ներկայացնում է վերահսկող մարմինների ուշադրության կենտրոնում գտնվող հաճախորդների շահերը և նրանց խնդիրները լուծում է վարչական կամ դատական ընթացակարգով: Օրենսդրական դաշտի փոփոխությունները և զարգացումները միշտ գտնվում են գրասենյակի ուշադրության կենտրոնում:

>
en_USEnglish