Тест на гражданство 2022-09-01T07:12:02+04:00

Тест на гражданство

Тест на гражданство

Թ Ե Ս Տ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԻՄԱՑՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒճՄԱՆ

 

1. Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում `

  

1) կուսակցություններին

2) ժողովրդին

3) ՀՀ կառավարությանը

 

Հարց 2. Ինչպիսի՞ պետություն է Հայաստանի Հանրապետությունը`

  

1) ժողովրդավարական.

2) խմբավարական

3) միապետական

 

Հարց 3. Հայաստանի Հանրապետությունում ո՞րն է համարվում օրենսսդիրն`

     

1) դատարանները

2) ՀՀ Ազգային ժողովը

3) կուսակցությունները

 

Հարց 4. Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն`

 

1) անգլերենն է

2) հայերենն է

3) ռուսերենն է

    

Հարց 5. Հայաստանի Հանրապետության դրոշը եռագույն է`

  

1) կարմիր, կապույտ, սպիտակ գույներով

2) կարմիր, կանաչ, սպիտակ գույներով

3) կարմիր, կապույտ, նարնջագույն գույներով

  

Հարց 6. Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքը`

  

1) Գյումրին է

2) Երևանն է

3) Էրեբունին է

  

Հարց 7. Ո՞վ է նշանակում նախարարին`

  

1) կուսակցությունները

2) Հանրապետության նախագահը

3) ՀՀ արդարադատության նախարարը

  

Հարց 8. Բոլորը հավասար են`

   

1) միմյանց առջև

2) օրենքի առջև

3) միայն դատարանի առջև

  

Հարց 9. Մարդը պարտավոր չէ ցուցմունք տալ`

  

1) հանցանք կատարած անձի դեմ

2) իր ընկերների դեմ

3) իր, ամուսնու կամ մերձավոր ազգականների վերաբերյալ

 

Հարց 10. Նշվածներից ո՞վ կարող է ընտրվել Հանրապետության նախագահ`

  

1) քառա լրացած լրացած վերջին տարում միայն հայա հայա հայա հանրապետության քաղաքացի հանդի հանդի հանդի վերջին տարում տարում հայա հանրապետությունում մշտապե բնակվող, ընտրական ունեցող և հայերենին յուրաքանչյուր ոք ոք

2) ք տարին լրացած հայա հանրապետությունում մշտապե բնակվող բնակվող ընտրական ունեցող և հայերենին յուրաքանչյուր ոք ՝ անկախ քաղաքացիությունից քաղաքացիությունից քաղաքացիությունից քաղաքացիությունից

3) քառա լրացած լրացած վերջին չոր միայն հայա հայա հանրապետության հանրապետության հանդի հանդի հանդի վերջին վերջին չոր տարում հանրապետությունում հանրապետությունում մշտապե բնակվող ընտրական ունեցող հայերենին տիրապետող ոք

  

Հարց 11. Նշվածներից ո՞վ կարող է ընտրվել պատգամավոր`

   

1) ք լրացած լրացած հայա հանրապետությունում մշտապե բնակվող բնակվող ընտրական ունեցող և հայերենին տիրապետող ոք ՝ անկախ անկախ քաղաքացիությունից քաղաքացիությունից

2) ք լրացած լրացած վերջին չոր միայն հայա հայա հանրապետության հանրապետության հանդի հանդի հանդի վերջին վերջին չոր տարում հանրապետությունում հանրապետությունում բնակվող բնակվող ընտրական ունեցող հայերենին տիրապետող ոք

3) ք լրացած լրացած վերջին տարում միայն հայա հայա հայա հանրապետության քաղաքացի հանդի հանդի վերջին երկու տարում հայա հանրապետությունում մշտապե բնակվող, ընտրական ունեցող և տիրապետող յուրաքանչյուր ոք ոք

  

Հարց 12. Քանի՞ տարի ժամկետով է ընտրվում ՀՀ Ազգային ժողովը`

  

1) հինգ տարի ժամկետով

2) Ձմահ

3) ութ տարի ժամկետով

  

Հարց 13. նշվածներից են համարվում հայա հանրապետության վարչատարածքային միավորներ `

  

1) շրջանները և գավառները

2) շրջանները

3) մարզերը և համայնքները

  

Հարց 14. ո՞վ իրականացնում հայա հայա հանրապետությունում քաղաքականությունը ``

  

1) ՀՀ կառավարությունը

2) ժողովուրդը

3) դատարանը

  

Հարց 15. ո՞վ ընդունում պատերազմ հայտարարելու և խաղաղություն հա հա մա մա որոշումը `

  

1) ՀՀ Ազգային ժողովը՝ պատգամավորների առաջարկությամբ

2) ՀՀ վարչապետը՝ ՀՀ Ազգային ժողովի առաջարկությամբ

3) ՀՀ Ազգային ժողովը՝ ՀՀ կառավարության առաջարկությամբ

  

Հարց 16. Նշվածներից ո՞վ ունի անձնական ազատության իրավունք`

  

1) միայն ՀՀ քաղաքացին

2) յուրաքանչյուր ոք

3) ոչ ոք

   

Հարց 17. Նշվածներից ո՞վ ունի նամակագրության գաղտնիության իրավունք`

  

1) միայն ՀՀ քաղաքացին

2) յուրաքանչյուր ոք

3) ոչ ոք

  

Հարց 18. Նշվածներից ո՞վ ունի կրթության իրավունք`

   

1) յուրաքանչյուր ոք

2) միայն ՀՀ քաղաքացին

3) միայն լավ սովորողը

  

Հարց 19. Նշվածներից ո՞վ ָւնի Հայաստանի Հանրապետությունից դուգիոու՝գաիորս գաիոն

  

1) յուրաքանչյուր ոք

2) միայն ՀՀ քաղաքացին

3) ոչ ոք

  

Հարց 20. Նշվածներից ո՞վ ָւնի իրավաբանական օգնություն ստանալու ի`րավոիրավնիրաավոորաու

  

1) միայն ՀՀ քաղաքացին

2) յուրաքանչյուր ոք

3) ոչ ոք

   

Հարց 21. ՀՀ Ազգային ժողովի ընտրությանը և հանրաքվեին մասնակցելննָեննָվեննָեննָեննւենու

  

1) յուրաքանչյուր ոք

2).

3).

    

Հարց 22. նշվածներից ունի մա և ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիության իրավունք իրավունք իրավունք իրավունք իրավունք իրավունք

  

1) միայն ՀՀ քաղաքացին

2) յուրաքանչյուր ոք

3) ոչ ոք

         

Հարց 23. Նշվածներից ո՞վ ունի բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունք`

   

1) միայն ՀՀ քաղաքացին

2) յուրաքանչյուր ոք

3) ոչ ոք

  

Հարց 24. Նշվածներից ո՞վ ունի մտքի ազատության իրավունք`

  

1) միայն ՀՀ քաղաքացին

2) յուրաքանչյուր ոք

3) ոչ ոք

  

Հարց 25. Մտավոր սեփականությունը պաշտպանվում է`

  

1) ազգային անվտանգության մարմնի որոշմամբ

2) օրենքով

3) կուսակցությունների որոշումներով

  

Հարց 26. ո՞վ պարտավոր պարտավոր ահմանված ահմանված կարգով մա հհ պաշտպանությանը `

  

1) ՀՀ քաղաքացին

2) յուրաքանչյուր ոք

3) ոչ ոք

  

Հարց 27. ՀՀ կառավարությունը կազմված է`

  

1) ՀՀ վարչապետից, ՀՀ փոխվարչապետերից և ՀՀ նախարարներից

2) ՀՀ վարչապետից, ՀՀ նախարարներից

3) ՀՀ վարչապետից և ՀՀ մարզպետներից

  

Հարց 28. ի՞նչ են հայա հայա քաղաքացիություն ձեռք բերում ազգությամբ հայերը `

  

1) պարզեցված

2) ընդհանուր

3) առանց որևէ կարգի

  

Հարց 29. Ո՞վ է հրավիրում և վարում ՀՀ կառավարության նիստերը`

  

1) ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահը

2) ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահը

3) ՀՀ վարչապետը

  

30. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունն ընդունվուէ`

  

1) ՀՀ կառավարության կողմից

2) ՀՀ սահմանադրական դատարանի կողմից

3) հանրաքվեի միջոցով

  

Հարց 31. Ու՞մ կողմից է ընտրվում Հանրապետության նախագահը՝

  

1) ժողովրդի

2) ՀՀ Ազգային ժողովի

3) ՀՀ կառավարության

  

Հարց 32. Ո՞վ իրավունք ունի առաջադրելու Հանրապետության նախագահկնծթեոն՝

  

1) պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ քառորդը

2) ՀՀ վարչապետը

3) ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահը

  

Հարց 33. Ո՞վ է ընտրում վարչապետին՝

  

1) ժողովուրդը

2) ՀՀ մարզպետները և ՀՀ նախարարները

3) ՀՀ Ազգային ժողովը

  

Թեստը

հանձնեց

_____________________

(ստորագրությունը)

 

_______________________

(անունը, ազգանունը)

Թեստը

ընդունեց

__________________

(ստորագրությունը)

___________

(պաշտոնը)

_________________

(անունը, ազգանունը)

   

      

_________ ______________ 20____ г.

Отправка
Обзор пользователей
3.88 (59 голосов)
>
ru_RURussian