قوانین و نمایندگی های تشکیل شرکت

همه شرکت ها در ارمنستان باید در اداره ثبت احوال کشور ، که یک آژانس ویژه تحت وزارت دادگستری است ، ثبت نام کنند.

شکل گیری شرکت و ساختارهای شرکت توسط قانون مدنی ارمنستان. قوانین خاص دیگر نهادها اعمال می شود شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های سهامی (خصوصی یا دولتی).

قانون ثبت دولتی اشخاص حقوقی و کارآفرینان فردی ، نکات فنی ثبت را کنترل می کند.

شرکت های سهامی علاوه بر این باید مسائل سهام خود را در یک ثبت کننده خصوصی ثبت کنند.

مشارکت های مبتنی بر قرارداد با فصل 55 قانون مدنی اداره می شود و قابل ثبت نیست. همچنین یک قانون خاص حاکم بر "کارآفرینان فردی.”

 

در حال ارسال
بررسی کاربر
0 (0 رای)
2014-08-23T11: 50: 31 + 04: 00 ژانویه 17th، 2014|
>
fa_IRPersian