اسناد واگذاری برای علائم تجاری ارمنستان

خانه/اسناد واگذاری برای علائم تجاری ارمنستان

اسناد واگذاری برای علائم تجاری ارمنستان

تکالیف در آژانس مالکیت معنوی ارمنستان (AIPA) ثبت می شوند. برای ثبت واگذاری لازم است سند انتساب را که باید معتبر باشد به AIPA ارائه دهید تا توسط معتبر (مالک قبلی) امضا شود.

به محضری یا قانونی شدن احتیاج نیست. در این سند باید مشخص شود که طرفین چه کسانی هستند (نام و آدرس کامل) و علائم تجاری (ثبت و برنامه ها) که باید منتقل شوند.

اگر این روش توسط یک نماینده اداره شود ، او به یک وکالت نامه از مالک جدید نیاز دارد (به سادگی امضا شده ، بدون محضری یا قانونی شدن مورد نیاز است).

سند انتساب باید به ارمنی ترجمه شود و هزینه ایالتی تقریباً $150 قابل پرداخت است.

حق چاپ در این صفحات و کلیه مالکیت معنوی و سایر حقوق انحصاری آن متعلق به وردانیان و شرکا است و کلیه حقوق محفوظ است.  

در حال ارسال
بررسی کاربر
0 (0 رای)
2014-01-07T11: 15: 56 + 04: 00 نوامبر 6 ، 2013|
>
fa_IRPersian