Staatsbürgerschaftstest 2022-09-01T07:12:02+04:00

Staatsbürgerschaftstest

Staatsbürgerschaftstest

김 군

 

Sehr geehrte Damen und Herren

 

1. Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է`

  

1) կ erreicht

2) ժողովրդին

3) ՀՀ կառավարությանը

 

Հարց 2. նչպիսի՞ պետություն է Հայաստանի Հանրապետությունը`

  

1) Entschuldigung.

2) Entschuldigung

3) Entschuldigung

 

3. Հայաստանի Հանաստանի Հանրապետությունում ո՞րն է համարվում օրենսդիմ օրենսդիր մաարմաաաաստա heraus

     

1) Entschuldigung

2) Entschuldigung

3) կ erreicht

 

Հարց 4. Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն`

 

1) անգլերենն է

2) հայերենն է

3) ռուսերենն է

    

Հարց 5. Հայաստանի Հանրապետության դրոշը եռագույն է`

  

1) կարմիր, կապույտ, սպիտակ գույերով

2) կարմիր, կանաչ, սպիտակ գույներով

3) կարմիր, կապույտ, նարնջագույն գույներով

  

Հարց 6. Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքը`

  

1) յումրին է

2) յրևանն է

3) րեբունին է

  

7. Ո՞վ է նշանակում նախարարին`

  

1) կ erreicht

2) Հանրապետության նախագահը

3) ՀՀ արդարադատության նախարարը

  

Հարց8

   

1) միմյանց առջև

2) օրենքի առջև

3) միայն դատարանի առջև

  

Հարց 9. Մարդը պարտավոր չէ ցուցմունք տալ`

  

1) հանցանք կատարած անձի դեմ

2) իր ընկերների դեմ

3) իր, ամուսնու կամ մերձավոր ազգականների վերաբերյալ

 

10. Նշվածներից ո՞վ կարող է ընտրվել Հանրապեության նախգահ`

  

1) "

2) ք տարին լրացած հայա հայա հանրապետությունում մշտապե մշտապե ընտրական իրավունք և հայերենին տիրապետող յուրաքանչյուր ոք ՝ քաղաքացիությունից քաղաքացիությունից քաղաքացիությունից քաղաքացիությունից քաղաքացիությունից

3.

  

11. Նշվածներից ո՞վ կարող է ընտրվել պատգամավոր`

   

1) ք տարին լրացած հայա հայա հանրապետությունում մշտապե մշտապե ընտրական իրավունք ունեցող հայերենին տիրապետող յուրաքանչյուր ոք ՝ քաղաքացիությունից քաղաքացիությունից քաղաքացիությունից քաղաքացիությունից քաղաքացիությունից քաղաքացիությունից

2.

3) ք տարին լրացած վերջին տարում միայն միայն հայա հայա քաղաքացի հանդի հանդի հանդի վերջին տարում տարում հայա հայա հայա հանրապետությունում մշտապե մշտապե բնակվող ընտրական ունեցող և հայերենին տիրապետող յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք ոք յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր

  

Հարց 12. Քանի՞ տարի ժամկետով է ընտրվում ՀՀ ձզգային ժողովը`

  

1) հինգ տարի ժամկետով

2) ցմահ

3) ութ տարի ժամկետով

  

Հարց 13. նշվածներից են համարվում հայա հայա հանրապետության հանրապետության միավորներ միավորներ միավորներ `

  

1) շրջանները և գավառները

2) շրջանները

3) մարզերը և համայնքները

  

Հարց 14. ո՞վ իրականացնում իրականացնում հայա հայա հանրապետությունում ներքին քաղաքականությունը քաղաքականությունը քաղաքականությունը քաղաքականությունը

  

1) ՀՀ կառավարությունը

2) ժողովուրդը

3) Entschuldigung

  

Հարց 15. ո՞վ ընդունում պատերազմ և խաղաղություն խաղաղություն հա հա մա մա որոշումը որոշումը որոշումը որոշումը որոշումը

  

1) Entschuldigungsschreiben

2) Entschuldigungsschreiben

3) ՀՀ !

  

Հարց 16. Նշվածներից ո՞վ ունի անձնական ազատության իրավունք`

  

1) միայն ՀՀ քաղաքացին

2) յուրաքանչյուր ոք

3) ոչ ոք

   

Հարց 17. Նշվածներից ո՞վ ունի նամակագրության գաղտնիության իրավունք`

  

1) միայն ՀՀ քաղաքացին

2) յուրաքանչյուր ոք

3) ոչ ոք

  

Հարց 18. Նշվածներից ո՞վ ունի կրթության իրավունք`

   

1) յուրաքանչյուր ոք

2) միայն ՀՀ քաղաքացին

3) միայն լավ սովորողը

  

Հարց 19. Նշվածներից ո՞վ heraus

  

1) յուրաքանչյուր ոք

2) միայն ՀՀ քաղաքացին

3) ոչ ոք

  

Հարց 20. Նշվածներից ո՞վ ունի իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավո

  

1) միայն ՀՀ քաղաքացին

2) յուրաքանչյուր ոք

3) ոչ ոք

   

Հ erreicht

  

1) յուրաքանչյուր ոք

2) ընտրության կամ հանրաքվեի օրը տասնութ տարին լրացած օտարերկրացին

3) ընտրության կամ հանրաքվեի օրը տասնութ տարին լրացած ՀՀ քաղաքացիը

    

Հարց 22. նշվածներից ունի ունի մա մա և ընտանեկան կյանքի իրավունք իրավունք իրավունք

  

1) միայն ՀՀ քաղաքացին

2) յուրաքանչյուր ոք

3) ոչ ոք

         

Հարց 23. Նշվածներից ո՞վ ունի բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունք`

   

1) միայն ՀՀ քաղաքացին

2) յուրաքանչյուր ոք

3) ոչ ոք

  

Հարց 24. Նշվածներից ո՞վ ունի մտքի ազատության իրավունք`

  

1) միայն ՀՀ քաղաքացին

2) յուրաքանչյուր ոք

3) ոչ ոք

  

Januar 25. Januar 2017

  

1) ազգային անվտանգության մարմնի որոշմամբ

2) օրենքով

3) կուսակցությունների որոշումներով

  

Հարց 26. նշվածներից է պարտավոր պարտավոր պարտավոր կարգով կարգով հհ պաշտպանությանը պաշտպանությանը պաշտպանությանը պաշտպանությանը պաշտպանությանը պաշտպանությանը պաշտպանությանը

  

1) ՀՀ քաղաքացին

2) յուրաքանչյուր ոք

3) ոչ ոք

  

Հարց 27. ՀՀ կառավարությունը կազմված է`

  

1) ՀՀ վարչապետից, ՀՀ փոխվարչապետերից և ՀՀ նախարարներից

2) ՀՀ վարչապետից, ՀՀ նախարարներից

3) ՀՀ վարչապետից և ՀՀ մարպետներից

  

Հարց 28. ի՞նչ են հայա հայա հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերում հայերը հայերը հայերը հայերը հայերը

  

1) Entschuldigung

2) ընդհանուր

3) առանց որևէ կարգի

  

Հարց 29. Ո՞վ է հրավիրում և վարում ՀՀ կառավարության նիստերը`

  

1) ՀՀ !

2) Entschuldigung

3) Entschuldigung

  

30. Januar 2017

  

1) ՀՀ կառավարության կողմից

2) ՀՀ սահմանադրական դատարանի կողմից

3) հանրաքվեի միջոցով

  

31. Ու՞մ կողմից է heraus

  

1) Entschuldigung

2) Entschuldigung

3) ՀՀ կառավարության

  

Հարց 32. Ո՞վ իրավունք ուն heraus

  

1) պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ քառորդը

2) Entschuldigung

3) ՀՀ !

  

Հարց 33. ESA

  

1) Entschuldigung

2) ՀՀ մարզպետները և ՀՀ նախարարները

3) Entschuldigung

  

锟 斤 拷

հանձնեց

_____________________

(Antwort)

 

_______________________

(անունը, ազգանունը)

锟 斤 拷

ընդունեց

__________________

(Antwort)

___________

(Antwort)

_________________

(անունը, ազգանունը)

   

      

_________ ______________ 20____ թ.

>
de_DEGerman